Vanliga frågor

Varför simma med sitt barn?

 • Att simma med sitt barn är en underbar aktivitet. Det är ER stund tillsammans. Barnet stimuleras på många sätt, både socialt, sensoriskt och motoriskt. Vi tränar barnet i att hantera en situation då det ofrivilligt hamnar i vattnet. Det innebär att barnet lär sig att hålla andan under vattnet, sparka sig upp och hämta luft, vända sig tillbaka till kanten, simma in och ta sig upp.
 • Alla barn föds vattenglada. Det är viktigt hur vi vuxna visar våra känslor i vattnet för att barnet ska behålla glädjen. Vi instruktörer stöttar försiktiga föräldrar så var inte rädd för att berätta om din osäkerhet. Om barnet är ledset i vattnet beror det ofta på hunger och trötthet.

När kan man simma?

 • Barnet ska vara minst 3 månader för att få lov att börja simma. Är barnet för tidigt fött utgår man från beräknad födelse. Någon övre gräns finns inte.
 • Om barnet har någon kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska barnets läkare vara tillfrågad och vi är tacksamma över att ni informerar oss för att vi ska kunna anpassa undervisningen till ert barn.
 • Barnet ska vara friskt vid simlektionen. Vid feber, öppet sår, diarré, ögoninflammation eller allmänt hängig bör man stanna hemma.

Hygien

 • Hygienen är mycket viktig för att vattnet ska vara av högsta kvalitet och att halten klorgaser minimeras. (Vill du läsa mer om kloraminer, klicka här) Duscha ordentligt och tvätta er med tvål innan ni går i vattnet, även håret. Detsamma gäller barnen.
 • I nybörjarkursen, behöver inte barnet duscha före lektionen om det behöver vänja sig vid miljön. Är barnet för trött efter lektionen kan ni låta det sova direkt och sedan i lugn och ro bada eller duscha hemma.
 • Barn som använder blöja på dagen ska ha en speciell simbyxa som håller tätt. Vi har alltid med oss till försäljning. Om avföring skulle komma ut i vattnet måste verksamheten avbrytas för resten av dagen.
 • Små barn dricker ofta bassängvattnet och det är helt okej eftersom vi simmar i bassänger med mycket god rening. Precis som på land upptäcker barnet nya saker genom att smaka. Om barnet kräks upp vatten som det svalt är det en bra idé att ta det lugnt under resten av lektionen eller avsluta simstunden.

Öron

 • Öroninflammation.

Barnet får inte simma när det har en pågående öroninflammation, inte ens om antibiotikakur pågår. Efter behandlingen är det bra att avvakta med sim ytterligare ca 2 veckor för att veta att inflammationen inte kommer tillbaka.

 • Rör.

Det går alldeles utmärkt att simma med rör i öronen. Öronproppar rekommenderas inte då de rentav kan föra med sig bakterier in i örat. Det man bör vara uppmärksam på är djupare dyk, vid mer än ½ meters djup. Trycket i örat kan öka och medföra smärta. Vissa barn reagerar inte alls och då går det förstås bra.

Hud

 • Vi simmar i bassänger med mycket god rening. Klorhalten är minimal så de allra flesta barn och vuxna upplever inga problem med huden.
 • Vissa barn har känsligare hud än andra och den kan bli röd och torr. Vatten i sig är uttorkande och därför är det bra att smörja barnen efteråt. Det brukar räcka, men om barnet får stora besvär kan det vara en god idé att göra ett uppehåll från simningen ett tag och komma tillbaka när huden har återhämtat sig. Ni föräldrar får väga simningens positiva effekter mot de besvär barnet får av vattnet.

Kan sjukdomar smitta i bassängen?

 • Vi simmar i bassänger med mycket god rening så bakterier och andra mikroorganismer kan inte överleva i vattnet. Däremot kan smittor spridas i luften, precis som på andra ställen där många personer träffas.

Klor

 • Vi simmar i bassänger med låg klorhalt i vattnet. De allra flesta upplever därför inga problem med huden eller röda ögon.
 • God rening tillsammans med god ventilation minimerar förhöjda halter av den klorluktande gasen trikloramin. Stark klorlukt betyder höga halter av trikloraminer, som inte är hälsosamma. (Vill du läsa mer om kloraminer, klicka här) Simma därför inte med barn i bassänger som luktar mycket klor. Undvik också att bada i bubbelpool med små barn eftersom klorångorna ofta vid vattenytan. (Dessutom är bubbelpooler ofta för varma för små barn)

Bad och temperatur

 • Badtemperaturen för barn under två år ska vara minst 32I en balja eller liten pool kan man få upp de temperaturerna på sommaren. Vid stranden får man använda sunt förnuft och vara uppmärksam på hur barnet reagerar. Är det en varm härlig sommardag kan barnet plaska vid kanten eller ta ett snabbt dopp. Däremot rekommenderar vi inte att ligga i och bada med bebisar och små barn. Även vanliga simbassänger är för kalla för små barn då de håller ca 26-280 C. Bubbelpooler är ofta för varma då de håller ca 38C. (Vi avråder från bubbelpooler även av andra skäl som du kan läsa under punkten ”Klor”.)

Dyk

 • Att simma under ytan är ett naturligt sätt för barn att ta sig fram i vattnet. Det ger stora möjligheter för barnet att vara självständigt och bidrar till ökad vattensäkerhet.
 • Vi lär barnet på ett mjukt sätt att viljemässigt hålla andan innan barnet kommer under vattenytan. Vi använder alltså inga metoder där vi utnyttjar den s.k. dykreflexen. Det är mycket viktigt att såväl barnet som ni föräldrar är redo för dyket. Vi har ingen speciell lektion där vi introducerar dyket utan tar det individuellt när det passar er.
 • Naturligtvis tvingar vi ingen att vara under vattnet. Precis som med allt annat vi gör i simskolan är det viktigt att ni bara gör sådant som känns bra.

Säkerhet

 • Ett barn blir aldrig vattensäkert utan vi vuxna måste alltid övervaka våra barn vid och i vatten. Vi har ett stort ansvar att ge barnet ett så sunt förhållningssätt till vatten som möjligt. Genom alla kurser löper en röd tråd med fokus på siminlärning och säkerhet.
 • Bebisar som bärs i bilbarnstol ska vara fastspända.
 • Lämna aldrig barnet i duschstolarna eller på britsarna!
 • När barnet står självt ska halksockar användas. Sockarna kan sitta på även i vattnet.

Lektionen

 • Lektionen är 30 minuter lång.
 • I Furuboda får en förälder/barn vara med i vattnet och i varmvattensbassängen på Tivolibadet får 2 vuxna/barn vara med i vattnet. Det beror på bassängernas storlek. Det går utmärkt att sitta eller stå vid kanten om fler vill vara med och titta.

Fotografering

 • Det går bra att fotografera eller filma sitt eget barn i bassängen. Däremot tillåts inte fotografering och filmning av andra barn och föräldrar utan tillstånd. Detsamma gäller publicering på internet.

Betalning

 • Vi fakturerar inför varje kursstart. Fakturan mailas om ni inte bett om att den ska skickas med vanlig post.
 • Platsen är bindande och vid frånvaro eller avhopp återbetalas inte kursavgiften.

Däremot har vi återsim i mån av plats. Läs mer under fliken ”Återsim”