Kursinnehåll 3-6 år

3-6 år

Vi har utvecklat en unik tematisk undervisning där barnet får uppleva nya äventyr varje lektion.

När barnet har roligt lär det sig så mycket bättre, precis som vi vuxna! Det gör också att barn som är försiktiga efterhand slappnar av och kan gå vidare i sin utveckling mot trygghet i vattnet och att lära sig simma självständigt. Varje gång har vi nya teman såsom cirkus, Astrid Lindgren, pirater och pussel. Även om temat är nytt är övningarna desamma eller snarlika. Det gör att barnet känner igen sig samtidigt som upplevelserna är spännande varje gång. 

Det är lätt att bli vattenvan men många gånger svårare att ha respekt för vatten. Ett barn blir aldrig vattensäkert utan vi vuxna måste alltid övervaka våra barn i och vid vatten! Vi har ett stort ansvar att ge barnet ett så sunt förhållningssätt till vatten som möjligt Genom alla kurser fokuserar vi på siminlärning och säkerhet.

Från att tidigare ha simmat mest med benen har treåringen ofta motorik för att även klara av armrörelser. Vi skyndar dock långsamt. Det är viktigt att barnet har en fin teknik innan alltför många nya moment sätts samman. Simsätten är i första hand ryggsim och crawl eftersom de är de motoriskt lättaste. Andra övningar såsom att hoppa i och vända tillbaka, flyta, glida och dyka efter leksaker ingår också. 

I fyraårsåldern introducerar vi bröstbentagen. Vanligtvis har barn lättast att lära sig dem i ryggläge varpå livräddningsrygg, såsmåningom med armtag, kommer som tredje simsätt. När barnet lärt sig bentagen övar vi även bröstsimsarmtag. Vi håller samtidigt kvar vid ryggsim och crawl som barnet börjat lära sig sedan tidigare. Självklart anpassar vi simsätten efter barnets nivå. Finns det barn som precis börjat är det en god idé att skynda långsamt och inte nödvändigtvis introducera alla simsätt på en gång. I temat varvas automatiskt simningen med övningar såsom att dyka, glida, falla i vattnet vända tillbaka alternativt att rotera över i flytläge.

När barnen är mellan 5-6 år ligger fokus på livräddningsrygg och bröstsim men även de andra simsätten ryggsim och crawl ingår. Självklart anpassar vi simsätten efter barnets nivå. Finns det barn som precis börjat är det en god idé att skynda långsamt och inte nödvändigtvis introducera alla simsätt på en gång. I temat varvas automatiskt simningen med övningar såsom att dyka, glida, falla i vattnet vända tillbaka alternativt att rotera över i flytläge.

En förälder per barn är alltid med i vattnet. För de allra yngsta är det förstås nödvändigt men vi ser även en stor fördel för de äldre barnen. Det blir effektiv träning utan lång väntan och föräldrarna ger barnet den lilla flythjälp det behöver på väg mot helt självständig simning. Dessutom är det en stor glädje för oss alla i vattnet.

 

Gruppstorleken är 6-7 barn beroende på bassäng. Lektionstiden är 30 minuter.

 För att komma till anmälan klicka här