Kursinnehåll 2-3 år

2-3 ÅR

I denna ålder är det extra viktigt för barnet att känna igång lektionen från gång till gång. Barnet gör gärna samma övning om och om igen. Det ger trygghet och skapar en god inlärning. Nu brukar barnet så smått kunna sjunga med i sångerna och göra rörelser till ramsorna. Många övningar är desamma med små variationer. Vi bygger simningen från ryggflyt till en bra benspark och då har vi ett simmande barn. Fantastiskt! Även magläget tränas flitigt, såsom att flyta från kanten, bygga på med benspark och att rotera över i ryggläge för att hämta luft. Andra viktiga färdigheter, som övas varje gång, är att falla ifrån kanten och vända tillbaka själv. Självklart anpassar vi övningar efter barnets nivå. Från treårsåldern bygger vi på med armtag och första simsätt blir ryggsim, följt av crawl eftersom de är de motoriskt lättaste.

Det är lätt att bli vattenvan men många gånger svårare att ha respekt för vatten. Ett barn blir aldrig vattensäkert utan vi vuxna måste alltid övervaka våra barn i och vid vatten! Vi har ett stort ansvar att ge barnet ett så sunt förhållningssätt till vatten som möjligt Genom alla kurser fokuserar vi på siminlärning och säkerhet.

Alla som träffat ett barn i två till treårsåldern, vet att barnet inte alltid vill göra det som vi föreslår. Garanterat händer det även i simskolan. När det blir så, får vi locka barnet att träna på något annat. Ni föräldrar vet vad barnet tycker är roligt och det utnyttjar vi. Om det är att hoppa från kanten, så träna på att vända tillbaka igen, eller om barnet vill vara på mattan så träna att rulla i och flyt. Vi hjälper er med förslag. Glädje och nyfikenhet är nyckeln till positiv inlärning!

En förälder per barn är alltid med i vattnet. För de allra yngsta är det förstås nödvändigt men vi ser även en stor fördel för de äldre barnen. Det blir effektiv träning utan lång väntan och föräldrarna ger barnet den lilla flythjälp det behöver på väg mot helt självständig simning. Dessutom är det en stor glädje för oss alla i vattnet.

Gruppstorleken är 6-7 barn beroende på bassäng. Lektionstiden är 30 minuter.

För att komma till anmälan klicka här