Kursinnehåll 0-2 år

3 MÅNADER – 2 ÅR

Glädje och njutning kan visas på många sätt; skratta, klappa i händerna eller bara ligga och titta förnöjt i vattnet. Du som förälder ser på ditt lilla barn när det trivs med tillvaron. Relationen er emellan byggs fint i den unika miljö vi har i det varma omfamnande vattnet. Vår undervisning utgår från er, att ni ska vara trygga i vattnet och ha roligt tillsammans.

Barn föds vattenglada! Genom att börja simma i tidig ålder utvecklas såväl vattenvana som simning och dessutom lärs respekten för vatten in. Ett barn blir aldrig vattensäkert utan vi vuxna måste alltid övervaka våra barn vid och i vatten. Vi har ett stort ansvar att ge barnet ett så sunt förhållningssätt till vatten som möjligt. Genom alla kurser löper en röd tråd med fokus på siminlärning och säkerhet.

Simstunderna inbjuder till mindfulness. Ni är på samma nivå som ert barn och utforskar tillsammans vattnet och dess möjligheter. Barnet stimulerar flera sinnen under lektionen. Det utvecklar sitt sensoriska sinne då det tar emot intrycken i miljön. Det ser många saker vid vattenytan och upptäcker nya lukter och ljud. Till och med smaken stimuleras då barnet gärna smakar på vattnet och det är helt naturligt. Barnet känner vattnet kring hela sin kropp och när man rör mycket på barnet i vattnet blir det som mjuk massage mot huden. Som ett svar på den sensoriska stimulansen utvecklas även barnets motorik. När barnet känner sina armar och ben vill det gärna röra på sig. I vattnet har barnet en fantastisk rörelseförmåga! Inga blöjor eller kläder hindrar barnet från att ta sig fram. Tänk vilken frihetskänsla!

I babysimskolan tränar vi barnet i att ta sig fram i första hand över ytan och så småningom även under. Innan dess lär vi barnet på ett mjukt sätt att hålla andan. Barnet tränas i att greppa kanterna och hoppa i och vända tillbaka till kanten. Ryggläget är viktigt då det är den enda position där barnen kan hämta luft. Balansen tränas bl.a. genom att sitta, krypa och gå på flytmatta och att då och då använda simring, även kallad balansring. Andra hjälpmedel såsom flytkorvar används för att barnet självständigt ska kunna ta sig fram i vattnet. Eftersom ett litet barn inte kan tala om hur det upplever nya situationer är det viktigt att vi är lyhörda och alltid respekterar barnet.

Babysimskolan är indelad i 5 steg. För varje kurs utvecklas övningarna. Det är viktigt att barnet känner sig tryggt i en övning innan vi går vidare. Alla barn är olika och uppnår olika mål i babysimskolan. Ett barn kan öva för samma målsättning under flera kurser. På samma sätt kan barnet ”hoppa över” en kurs om det redan uppnått målsättningen. Ibland går barnet kvar i samma grupp och då individualiserar vi undervisningen. Men vi försöker trots allt att göra grupperna så jämna som möjligt. Se inte målen som något krav utan som ett riktmärke. Det viktiga är att ni har en riktigt härlig stund tillsammans med ert barn.

I babysimskolan har vi 7-8 barn/grupp beroende på bassäng. Lektionstiden är 30 minuter.

ANKAN (3-7 mån)
Grundläggande trygghet i vattnet för barn och föräldrar. Barnet känner sig tillfreds med att få vatten över huvudet. Föräldern lär sig hur man utnyttjar vattnet för barnets motoriska utveckling. Barnet börjar koppla de egna rörelserna med att ta sig fram i vattnet. Introduktion av balansring.

SJÖSTJÄRNAN (ca 6–9 mån)
Vi övar rotation till ryggläget, som är det enda läge då barnet kan vila och andas i vattnet. Med förälderns hjälp lär sig barnet att vända tillbaka till mage igen. Barnet tränar att hålla sig fast i flytstång och kant. Vi lär barnet mjukt och försiktigt att hålla andan under vattnet. Barnet simmar fria sim till föräldern. När barnet hoppar från kant eller matta måste det vänta på ett ok från föräldern. Introduktion av flytkorv och armringar.

GRODAN (ca 8–15 mån)
Målinriktade simsträckor under vattnet, som till förälder, kant eller trappa. Barnet väljer alltid självt om det vill ge sig av men måste få ett ok från föräldern. Vi övar att vända tillbaka till matta eller kant efter hopp eller dyk från denna. Barnet klättrar själv upp på kanten. Vi övar förflyttning längs stången. Barnet tränar på att hålla sig fast på förälderns rygg vid simning. Introduktion av tuben och rutschkanan.

FISKEN (ca 12–18 mån)
Barnet kan ta sig fram korta sträckor under vattnet. Förflyttning längs stången utökas med att barnet tar sig upp ur bassängen självt, via trappan. Barnet tränar så smått på att hålla fast i ringar. Vi tränar på att falla i vattnet sid- och baklänges.

DELFINEN (ca 16-24 mån)
Barnet kan ta sig fram korta sträckor under vattnet och vi tränar på att lära sig att hämta luft. Barnen får prova simfötter kortare stunder för att få en mer effektiv benspark. Ta sig fram obehindrat med hjälp av simhjälpmedel. Barnet håller fast på förälderns rygg vid simning och dyk. Vi tränar mer på att hålla fast i ringar. Prova att hämta saker under vattnet.

För att komma till anmälan klicka här